Webbinarieserie: Forskarnytt för transporteffektiva kommuner

Jobbar du med transportfrågor i en kommunal eller regional verksamhet? Under året anordnar vi en webbseminarieserie där forskare som fått stöd från Energimyndigheten presenterar sina resultat och slutsatser från olika transportprojekt. Syftet är att bidra till kunskapsöverföringen och skapa diskussion mellan forskare och det praktiska arbetet i kommuner. 

Webbinarieserie: Forskarnytt för transporteffektiva kommuner

Vissa webbinarier kompletterar vi med kommunala projekt inom samma temaområde. Vid alla tillfällen finns chans att diskutera och ställa frågor.

Fredag 9 september, 10.00–11.30: Resvanor i olika grupper

  • Potential för energieffektivt resande i en åldrande befolkning
    Föreläsare: Lars Olsson, Karlstad universitet
  • Innovation för jämställd och hållbar arbetspendling
    Föreläsare: Anna Gemzell, Umeå kommun
  • Energieffektivisering av bilburna fritidsresor
    Föreläsare: Lena Hiselius, Lunds universitet

Sista dag för anmälan var den 7 september.