Webbinarieserie: Forskarnytt för transporteffektiva kommuner

Jobbar du med transportfrågor i en kommunal eller regional verksamhet? Under året anordnar vi en webbseminarieserie där forskare som fått stöd från Energimyndigheten presenterar sina resultat och slutsatser från olika transportprojekt.

Webbinarieserie: Forskarnytt för transporteffektiva kommuner

3 april 2020 kl. 10.00–12.00

Förändrat beteende i transportsektorn - del 1

 • Energieffektivare arbetspendling: Betydelsen av motivation vid utformning av beteendepåverkansprogram
  Föreläsare: Lars E Olsson, professor inom psykologi, Karlstad universitet
 • Förutsättningar och incitament för ändrat beteende för energieffektivare resor
  Föreläsare: Lena Hiselius, universitetslektor, avdelningschef trafik och väg, Lunds universitet

Om du vill ta del inspelningen från webbinariet kan du mejla oss.


14 maj 2020 kl. 13.00-15.00  

Förändrat beteende i transportsektorn - del 2

 • Att förändra människors dagliga resande – målkonflikter, drivkrafter och konsekvenser
  Föreläsare: Annika Nordlund, universitetslektor, Umeå universitet
 • Digital plattform för att genom nudging främja hållbara resvanor
  Föreläsare: Katharina Paoli Brunat, VD Nudgd AB  


Se inspelningen av webinariet här.


28 augusti kl. 10.00–12.00  

Transporteffektiv planering

 • Mer transporteffektivt samhälle genom bättre förståelse av hur stadsbyggande påverkar trafikalstring
  Föreläsare: Emeli Adell, affärsområdesansvarig framtidens transporter, Trivector Traffic AB  
 • Energieffektivisering genom minskad biltrafik i städer – policy, process och institutioner
  Föreläsare: Karin Thoresson, senior forskare, VTI

Citylogistik

6 november 2020, kl 14.00-16.00

Följande föredrag kommer att presenteras på webbinariet

 • InterCityLog 2 - Maximera transportarbetet med sektorsöverskridande samverkan. Föreläsare: Roland Elander/Jens Hagman, Sustainable Innovation AB.
 • Ekonomiskt bärkraftiga stadsterminaler som möjliggörare för energieffektivare stadsdistribution. Föreläsare: Maria Björklund, Linköpings universitet.