Webbinarieserie: Forskarnytt för transporteffektiva kommuner

Jobbar du med transportfrågor i en kommunal eller regional verksamhet? Under året anordnar vi en webbseminarieserie där forskare som fått stöd från Energimyndigheten presenterar sina resultat och slutsatser från olika transportprojekt. Syftet är att bidra till kunskapsöverföringen och skapa diskussion mellan forskare och det praktiska arbetet i kommuner. 

Vissa webbinarier kompletterar vi med kommunala projekt inom samma temaområde. Vid alla tillfällen finns chans att diskutera och ställa frågor.

Webbinarieserie: Forskarnytt för transporteffektiva kommuner

Fredag 13 maj, 10.00–11.30: Parkering

 • KomPark - Kommunala parkeringsstyrmedel för energieffektiva städer
  Föreläsare: Anders Roth IVL
 • Resurseffektivt användande av redan befintliga resurser inom allmännyttans transportsystem
  Föreläsare: Carl Ståhle, Sveriges Allmännytta

Sista dag för anmälan är den 11 maj.

Anmälan

Fredag 9 september, 10.00–11.30: Resvanor i olika grupper

 • Potential för energieffektivt resande i en åldrande befolkning
  Föreläsare: Lars Olsson, Karlstad universitet
 • Innovation för jämställd och hållbar arbetspendling
  Föreläsare: Anna Gemzell, Umeå kommun
 • Energieffektivisering av bilburna fritidsresor
  Föreläsare: Lena Hiselius, Lunds universitet

Sista dag för anmälan är den 7 september.

Anmälan