Webbinarieserie: Forskarnytt för transporteffektiva kommuner

Jobbar du med transportfrågor i en kommunal eller regional verksamhet? Under året anordnar vi en webbseminarieserie där forskare som fått stöd från Energimyndigheten presenterar sina resultat och slutsatser från olika transportprojekt. Syftet är att bidra till kunskapsöverföringen och skapa diskussion mellan forskare och det praktiska arbetet i kommuner. 

Vissa webbinarier kompletterar vi med kommunala projekt inom samma temaområde. Vid alla tillfällen finns chans att diskutera och ställa frågor.

Webbinarieserie: Forskarnytt för transporteffektiva kommuner

Fredag 23 april, 10.00–11.30: Parkeringsnormer och mobilitet

 • P-tal 0: Test av ett bilfritt bostadskvarter
  Föreläsare: Elsa Stener, Haninge kommun
 • Parkeringsnormer och mobilitetstjänster
  Föreläsare: Frances Sprei, Chalmers Tekniska Högskola

Sista anmälningsdag är 21 april. 

Anmälan

Torsdag 17 juni, 10.00-11.30: Urbana stationssamhällen med utgångspunkt från Västra Götalandsregionen  

 • Digitalt verktyg för hållbara och transporteffektiva stationssamhällen – Hållbarhetsverktyget  
  Föreläsare: Emmy Nicander, Göteborgsregionens kommunalförbund och Tomas Wisell, IVL
 • SAMSAM: Samskapande samhällsplanering för energieffektiva och hållbara stationssamhällen
  Föreläsare: Tony Svensson, Kungliga Tekniska Högskolan

Sista anmälningsdag är 15 juni. 

Anmälan

Ytterligare webbinarier hösten 2021

Till hösten genomför vi ytterligare två webbinarier med tema ”Transporteffektiv samhällsplanering” respektive ”Planeringsverktyg för transporteffektiva samhällen/städer”. Mer information om dem kommer senare i år.