Webbinarieserie: Forskarnytt för transporteffektiva kommuner

Jobbar du med transportfrågor i en kommunal eller regional verksamhet? Under året anordnar vi en webbseminarieserie där forskare som fått stöd från Energimyndigheten presenterar sina resultat och slutsatser från olika transportprojekt. Syftet är att bidra till kunskapsöverföringen och skapa diskussion mellan forskare och det praktiska arbetet i kommuner. 

Vissa webbinarier kompletterar vi med kommunala projekt inom samma temaområde. Vid alla tillfällen finns chans att diskutera och ställa frågor.

Webbinarieserie: Forskarnytt för transporteffektiva kommuner

Fredag 10 december, 10.00-11.30: Planeringsverktyg för transporteffektiva samhällen/städer

  • Transportdeklaration – Att informera om energianvändning och miljöpåverkan från persontransporter
    Föreläsare: Todor Stojanovski och Hui Zhang från KTH
  • Mobilitetsindex – ett scenarioverktyg för färdmedelsfördelning och utsläppseffekter
    Föreläsare: Håkan Karlsson och Tobias Carlsson från SL samt Olov Åslund från Energimyndigheten

Sista anmälningsdag är 8 december.

Anmälan