Informationsmöte om Energimyndighetens nya satsning på biobaserade lösningar för energi- och klimatomställningen

Energimyndigheten har under hösten arbetat med att ta fram ett nytt forsknings- och innovationsprogram där biobaserade lösningar ska bidra till öka omställningstakten för att nå de energi- och klimatpolitiska målen. Nu börjar arbetet ta form och vi bjuder in till ett öppet informationsmöte där det finns möjligheter att ta del av och ge inspel till myndighetens planerade forsknings- och innovationsinsatser inom området.

Skog med träd markerat för avverkning

Ingen anmälan behövs.  

Tid 22 januari 2021, kl. 09.45–11.30  

Plats Online via Zoom. Anslut via denna länk.  

Agenda

  • 09.45 Virtuell fika och incheckning. Vi har tekniker på plats som kan hjälpa till.
  • 10.00 Energimyndigheten välkomnar och informerar om programmet.
    Under tiden är det möjligt att skicka in frågor och ge inspel till Energimyndigheten.     
  • Avslut senast 11.30 

Det kommer att vara möjligt att komma med inspel fram till och med 2021-01-24. Skicka dem på mail till anna.ma...@energimyndigheten.se eller mats.l...@energimyndigheten.se  

Välkomna!