ERA-NET

ERA NET är en instrument, under EU-kommissionens ramprogram för forskning och innovation Horisont 2020. Instrumentet stödjer samarbete mellan forskningsfinansiärer i olika länder och eller regioner.

Ett ERA-NET samlar forskningsfinansiärer inom ett visst område. De sätter en gemensam agenda och gemensamma mål. Med en gemensam budget genomförs sedan utlysningar tillsammans. Utlysningarna är öppna att söka för aktörer från de länder som står bakom utlysningen.