Turbiner för framtidens energisystem

Programmet innefattar forskning och demonstration kring termiska turbomaskiner för elproduktion och för kommersiellt flyg. Programmet riktar sig till institutioner vid högskolor och universitet, institut samt företag.

Syftet med programmet är att bidra till att säkra en långsiktigt hållbar, flexibel och försörjningstrygg elförsörjning i Sverige, målen om en fossilfri fordonsflotta 2050, att nyttiggöra och kommersialisera svenska tekniker samt att bygga upp kompetens för industrin och för lärosäten.

Syftet med programmet är att bidra till att säkra en långsiktigt hållbar, flexibel och försörjningstrygg elförsörjning i Sverige, målen om en fossilfri fordonsflotta 2050, att nyttiggöra och kommersialisera svenska tekniker samt att bygga upp kompetens för industrin och för lärosäten.

Programmet ska bidra till att:

  • Anpassa stationära och mobila termiska turbomaskiner mot förnybara bränslen
  • Stärka turbomaskiners kapacitet som balanskraft till förnybara energikällor
  • Nya visionära teknologier med väsentligt högre verkningsgrad når pilot/demonstrationsstadiet.

Programmet sträcker sig över perioden oktober 2016 till oktober 2020. Programbudgeten omfattar totalt 40 miljoner kronor under år 2016–2020.