Energieffektivisering inom belysningsområdet 2017-2021

Forskningsprogrammet Energieffektivisering inom belysningsområdet, EELYS, ska skapa utveckling och spridning av nya och effektiva belysningslösningar.

I Sverige står belysning för en betydande elanvändning. Därför är det viktigt att fortsätta utveckling av energieffektiv belysning och nya tekniska systemlösningar, där ljuskällor ingår i ett större system med smart styrning och kontroll.

Mål med det nya forskningsprogrammet EELYS

Programmet ska bidra till att:

  • Svenska forskare är internationellt erkända och bidrar till att utveckla kunskapsfronten.
  • Svenska företag utvecklar funktionella och resurseffektiva belysningssystem som skapar teknisk och ekonomisk framgång samt bidrar till svenska exportmöjligheter.
  • Svenska företag, akademi, institut och offentlig sektor samverkar effektivt så att ny teknik utvecklas, utvärderas och används.
  • En större andel användare har tillgång till belysningslösningar som är ändamålsenliga, behovsstyrda och som i möjligaste mån samspelar med dagsljuset.
  • Belysningen tillverkas med en minimal åtgång av resurser och med metoder fria från farliga ämnen och alla ingående material går att återanvända eller återvinna.
  • Nya belysningslösningar bidrar till god funktionalitet och välbefinnande i de miljöer där de används.

Budgetram

EELYS omfattar 50 miljoner kronor, fördelade över åren 2017 till och med 2021.

Programetappen kommer att genomföra minst en utlysning per år så länge det finns medel kvar att fördela.