Områden för forskning

Energimyndigheten ger stöd till forskning och innovation för att få fram ny kunskap och nya lösningar som kan bidra till energi- och klimatomställningen.