Konferensen Vindkraftsforskning i fokus 2020

Vindkraftsforskning i fokus är en konferens för dig som är intresserad av forskning och innovation inom vindkraft. Konferensen äger rum den 13 oktober 2020.

Konferensen Vindkraftsforskning i fokus organiseras av SWPTC, StandUp for Wind, Vindforsk, RISE och Energimyndigheten.

Konferensen kommer att hållas som en endags digital konferens inom Zoom på grund av den rådande pandemin Covid-19.

Allmänt om konferensen

Efter en gemensam introduktion följer parallella forskningssessioner som vardera avslutas med en diskussion. Presentationer kommer huvudsakligen att hållas på engelska.

Introduktionssessionen tar upp de stora utmaningarna för vindkraft, både på nationell och internationell nivå och modereras av Charlotte Unger Larson, näringslivsutvecklare, Vindkraftcentrum.

De följande parallella sessionerna ger en inblick i de olika aspekterna av aktuell svensk och internationell forskning och innovation inom vindkraft. En session består av tre 15 minuters presentationer och avslutas med en 15 minuters öppen diskussion med alla presentatörer där det är möjligt för alla konferensdeltagare att ställa frågor. 

Program

Presentationstitlarna i de parallella sessionerna hittar du under rubriken "Detaljerat program".

9:00-10:30 Introduktionssessionen

Moderator: Charlotte Unger Larson – näringslivsutvecklare, Vindkraftcentrum

 • 9:00-9:10 Välkomna, konferensteamet och moderator Charlotte Unger Larson
 • 9:10-9:30 Wind Europe’s outlook – The impact of Covid-19 and the future green restart, Pierre Tardieu – chief policy officer, WindEurope
 • 9:30-9:50 The Swedish national strategy in wind energy, David Newell – analytiker, Energimyndigheten)
 • 9:50-10:10 Wind energy as the backbone of future electricity systems, Hannele Holttinen – operating agent, Task 25 of IEA Wind, Recognis Oy
 • 10:10-10:30 Diskussion, moderator och panelen  

10:30-10:45 Paus  

10:45-12:00 Parallella sessioner A

 1. Innovation and entrepreneurship
 2. Integration of wind power into the electricity grid
 3. The climate’s impact on wind energy  

12:00-13:00 Lunch  

13:00-14:15 Parallella sessioner B

 1. Wind resources and CFD modelling
 2. Societal and environmental impacts of wind power
 3. Wind power technology and operation  

14:15-14:30 Paus  

14:30-15:45 Parallella sessioner C

 1. The electricity market – What can wind energy offer?
 2. Recycling and repowering
 3. IEA-workshop (closed session)  

15:45-16:15 Sammanfattning av konferensen och framåtblick

Vilka är de stora frågorna inom vindkraftsindustrin som fortfarande behöver lösas?

 • Åsa Elmqvist – Vindforsk och Vindval
 • Sara Fogelström – SWPTC
 • Stefan Ivanell – StandUp for Wind
 • Stefan Ivarsson – RISE

Kontakt

Åsa Elmqvist – programansvarig, Vindforsk och Vindval: 08-677 27 61

Sara Fogelström – koordinator, SWPTC: 031-772 1662

Stefan Ivanell – direktor, StandUp for Wind: 018-471 83 60

Stefan Ivarsson –   direktor förnybar energi, RISE: 010-516 57 43

Elektra Kleusberg – forskningshandläggare, Energimyndigheten: 016-542 06 16