Industriklivet – processrelaterade utsläpp

Sveriges riksdag har antagit klimatmålet att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären 2045 och därefter uppnå negativa utsläpp. För att stödja omställningen har regeringen beslutat om den långsiktiga satsningen Industriklivet.

Industriklivet – processrelaterade utsläpp omfattar 500 miljoner kronor per år fram till 2022 och därefter 250 miljoner kronor per år fram till 2027.

Inom Industriklivet finns möjlighet att söka stöd för åtgärder som bidrar till att minska industrins processrelaterade utsläpp av växthusgaser. Med processrelaterade utsläpp avses: 

  • utsläpp direkt från industrins processer i produktionen enligt klimatrapporteringen 
  • utsläpp som uppstår vid förbränning av restprodukter från fossila råvaror i tillverkningsprocesser 
  • fackling av industriella restgaser 

Utsläpp från inköpta bränslen som förbränns endast för att utvinna energi ingår inte. Konventionella bränslebyten ingår inte heller.

Vilka stöd går att söka?

Olika typer av stöd kan sökas för åtgärder som bidrar till att minska industrins processrelaterade utsläpp av växthusgaser:

  1. Forsknings- och innovationsprojekt
  2. Genomförbarhetsstudier
  3. Pilot- och demonstrationsprojekt
  4. Investeringsprojekt

Stöd till forsknings- och innovationsprojekt

Det hålls två utlysningar per år inom ramen för forsknings- och innovationsprojekt för minskning av processindustrins utsläpp.

> Läs mer om utlysningen "Industriklivet processrelaterade utsläpp: forsknings- och innovationsprojekt"

Stöd till genomförbarhetsstudier, pilot- och demonstrations- samt investeringsprojekt

Ansökan kan göras när som helst under året.

> Läs mer om utlysningen "Industriklivet processrelaterade utsläpp: investerings-, pilot- och demonstrationsprojekt och genomförbarhetsstudier"

Industriklivet

> Läs mer om Industriklivet