Industriklivet – negativa utsläpp

Sveriges riksdag har antagit klimatmålet att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären 2045 och därefter uppnå negativa utsläpp. För att stödja omställningen har regeringen beslutat om den långsiktiga satsningen Industriklivet.

Industriklivet – negativa utsläpp omfattar 100 miljoner kronor per år fram till 2022 och därefter 50 miljoner kronor per år fram till 2027.

Inom Industriklivet finns möjlighet att söka stöd för åtgärder som bidrar till negativa utsläpp genom avskiljning, transport och geologisk eller motsvarande permanent lagring av växthusgaser av biogent ursprung eller som tagits ut ur atmosfären.

Negativa utsläpp uppnås exempelvis vid infångning och lagring av koldioxid från förbränning av biobränslen. I utlysningen ingår varken koldioxidanvändning (CCU) eller projekt avseende biokol så som produktion och användning.

Vilka stöd går att söka?

Olika typer av stöd kan sökas för åtgärder som bidrar till negativa utsläpp:

  • Forsknings- och innovationsprojekt
  • Genomförbarhetsstudier
  • Pilot- och demonstrationsprojekt
  • Investeringsprojekt

För stöd till Forsknings- och innovationsprojekt för att bidra till negativa utsläpp hålls två utlysningar årligen.

> Läs mer om utlysningen "Industriklivet processrelaterade utsläpp: forsknings- och innovationsprojekt"

För stöd till Genomförbarhetsstudier, pilot- och demonstrations- samt investeringsprojekt som syftar till bidra till negativa utsläpp, kan en ansökan göras när som helst under året.

> Läs mer om utlysningen "Industriklivet processrelaterade utsläpp: investerings-, pilot- och demonstrationsprojekt och genomförbarhetsstudier"

Industriklivet

> Läs mer om Industriklivet