IEA Heat Pumping Technologies

IEA HPP samarbetet fokuserar på forsknings- ocu utvecklingsinsatser inom värmepump- och kylområdet men även tittar på tillämpning i de senare leden i innovationskedjan.

Det är 15 länder i dagsläget som ingår i samarbetet och för närvarande pågår 10 projekt/annex. Sverige deltar sedan år 1978 i IEA:s Heat Pump Programme.

Den beslutande kommittén (ExCo) träffas två gånger per år.