IEA International Smart Grid Action Network

ISGAN är ett tekniksamarbete inom International Energy Agency (IEA) inom området för utveckling av smarta elnät. Sverige är aktivt på flera områden.

 

International Smart Grid Action Network, ISGAN, initierades av USA och Sydkorea med uppbackning av Italien - tre länder som satsar på utvecklingen av smarta elnät. Efter tidiga diskussioner om hur arbetet skulle struktureras etablerades ISGAN som ett tekniksamarbete.

Syfte

Syftet med ISGAN är att bidra till utvecklingen av smarta elnät globalt genom att främja erfarenhetsutbyte mellan deltagande länder samt samarbete mellan statlig och privat sfär. ISGAN arbetar brett med policyfrågor, teknikutveckling, finansieringsfrågor och utbildning.

Områden (så kallade Annex) där arbetet bedrivs:

  • Annex 1: Global Smart Grid Inventory
  • Annex 2: Smart Grid Case Studies
  • Annex 3: Benefit-cost Analysis and Toolkits
  • Annex4: Synthesis of insights for Decision Makers
  • Annex 5: Smart Grid International Research Facility Network (SIRFN)
  • Annex6: Power System Operation and Design
  • Annex 7: Smart Grid Transitions – on Institutional Change

Sverige deltar för närvarande i fem av de sex ovanstående annexen (deltar inte i SIRFN). Inom annex 6 Power System Operation and Design leder Sverige dessutom arbetet samt finansierar den operativa samordningen av annexet.

Deltagande länder

I nuläget deltar ett tjugotal länder: Australien, Belgien, Danmark, Kina, Kanada, Frankrike, Indien, Irland, Italien, Japan, Sydkorea, Mexiko, Norge, Ryssland, Schweiz, Sydafrika, Sverige, Spanien, Tyskland, Storbritannien, USA, Österrike samt Europeiska Kommissionen.