IEA Solar Heating and Cooling

Tekniksamarbetet inom Solar Heating and Cooling (IEA-SHC) handlar om forskning, utveckling, demonstration och informationsutbyte inom området solvärme och soldriven kyla.

IEA-SHC var ett av de allra första tekniksamarbeten som startades inom IEA och Sverige har deltagit i samarbetet alltsedan starten 1977.

Energimyndigheten kan genom nätverkande och samarbete inom IEA-SHC verka för att svensk kunskap på solvärmeområdet når en internationell arena, att svenska aktörer kan delta i den internationella forskningen och erhålla kunskap inom området. Det möjliggör också svensk teknikbevakning på ett internationellt och prioriterat område.

Den beslutande kommittén träffas normalt två gånger per år i juni och november.