Kommande utlysning för hållbar stadsutveckling

I januari öppnar Formas och Energimyndigheten en ny utlysning inom det europeiska samarbetet JPI Urban Europe. Utlysningen heter "ERA-NET Cofund Urban Transformation Capacities" och förkortas ENUTC. I satsningen deltar 16 forskningsfinansiärer från 14 europeiska länder. Syftet är att finansiera utvalda forsknings- och innovationsprojekt med en total budget på cirka 18 miljoner euro.

ENUTC-utlysningen bjuder in forskare, kommuner, företag, civilsamhälle och andra relevanta intressenter att söka medel för att skapa transnationella konsortier och adressera hur urban omställningskapacitet kan bidra till en mer hållbar stadsutveckling. Exempelvis genom projekt som utforskar och bidrar till:

  • Urban cirkulär ekonomi
  • Invånarbaserad utveckling och urbana ekosystem för innovation
  • Robust och motståndskraftig urban infrastruktur och byggd miljö

En preliminär, engelsk version av utlysningstexten finns redan tillgänglig och även en kort enkät om den. Att läsa texten och besvara enkäten kan vara ett bra sätt för intresserade parter att förbereda sig. Enkäten går att besvara fram till och med den 23 november 2020.

Du kan också anmäla intresse för att delta i den digitala uppföljningsworkshop som anordnas av IQ Samhällsbyggnad torsdagen den 26 november 2020. Workshopen syftar till att få in kvalitativ input och diskussioner om utlysningens olika teman. Eftersom antalet deltagare i workshopen behöver begränsas kan ett representativt urval av intressenter komma att göras.

Mer information om den kommande utlysningen här