Fordonsstrategisk Forskning och Innovation (FFI)

Fordonsstrategiska Forskning och Innovation (FFI) är ett samarbete mellan staten och fordonsindustrin om gemensam finansiering av forsknings-, innovations- och utvecklingsaktiviteter med fokus på områdena Klimat & Miljö samt Säkerhet.

För närvarande finns fem samverkansprogram inom FFI: trafiksäkerhet och automatiserade fordon, elektronik, mjukvara och kommunikation, hållbar produktion, effektiva och uppkopplade transportsystem samt energi och miljö.

FFI Energi & Miljö

Energimyndigheten är ansvarig för samverkansprogrammet Energi & Miljö. Programmet Energi & Miljö är inriktat mot fordonsrelaterade forsknings-, innovations- och utvecklingsaktiviteter inom energieffektivitet, drivsystem för förnybara drivmedel, eldrift, lokal och/eller regional miljöpåverkan samt övrig energiteknik med potential att stärka Sveriges och den svenska fordonsindustrins konkurrenskraft i ett globalt perspektiv. Bakgrunden till FFI-satsningen är att utvecklingen inom vägtransporter och svensk fordonsindustri har stor betydelse för tillväxt.

Mer om FFI Energi & Miljö samt utlysningar inom samverkansprogrammet

Budgetram

Satsningen innebär forsnings- och utvecklingsverksamhet för cirka 1
miljard kronor per år varav de offentliga medlen avser ca 410 Mkr/år.

Ett myndighetsgemensamt kansli som är lokaliserat på VINNOVA håller samman och koordinerar verksamheten.