Hållbar mobilitet som tjänst

Energimyndighetens uppgift är att hitta och sprida lösningar som minskar koldioxidutsläppen och bidrar till att Sveriges transportsektor är fossilfri senast år 2045. Projektet Hållbar mobilitet som tjänst arbetar med att hitta hållbara mobilitetstjänster som utgår från de personliga transportbehoven och som reducerar behovet av att äga en egen bil, minskar trängsel och sänker koldioxidutsläpp.