Impact Innovation

Impact Innovation är en aktörsdriven och långsiktig satsning som ska bidra till Sveriges globala konkurrenskraft genom omställning för hållbar utveckling. 

Energimyndigheten, Formas och Vinnova har fått i uppdrag av regeringen att utforma och sjösätta framtidens strategiska innovationsprogram. En kraftsamling som går under namnet Impact Innovation ska bidra till att transformera Sverige, nå fler aktörer som vill driva utveckling samt stärka våra internationella band inom innovation och forskning.

Hösten 2022 sätter mobiliserings- och förberedelseprocessen i gång som ska mynna ut i de program som startar med full kraft under 2024. Programmen kommer att riktas mot en eller flera övergripande samhällsutmaningar:

  • produktion, konsumtion och värdekedjor inom planetens gränser
  • god och jämlik hälsa
  • attraktiva och välfungerande samhällen.

Utlysning förberedelseprojekt Impact Innovation

Den 1 september 2022 öppnar utlysningen Förberedelseprojekt Impact Innovation. Utlysningen ger aktörer möjlighet att tillsammans förbereda sig och beskriva den systemförändring de vill uppnå inom programmen.

Höstens utlysning och de kommande förberedelseprojekten skapar förutsättningar för aktörsdrivna innovationsprogram med omfattande samhällsrelevans. Breda aktörskonstellationer ska samarbeta i en uttalad riktning mot gemensamma mål, vilket ökar fokus på samhällsnyttig innovation som kan förändra hela system för hållbarhet.

Utlysningen Förberedelseprojekt Impact Innovation, vinnova.se