Volvo C30 Electric – elbil för stadstrafik

Projektet ska ta fram en bil som är avedd för stadstrafik och som täcker 90 procent av det dagliga transportbehovet.

Projektet med Volvo C30 fick beviljat 180 miljoner i stöd efter utlysningen om andra generationens drivmedel och demonstration av annan energiteknik.Projektet avser att genomföra tillämpad forskning kring elbilar och initialt utveckla en eldriven bil, avsedd att vara ett stadsfordon som kan täcka 90 procent av det dagliga transportbehovet för en normal pendlare med ett mycket lågt koldioxidutsläpp.

Fordonet ska kunna transportera fyra fullvuxna personer enligt en fortsatt hög säkerhetsstandard. Körupplevelsen i stads- och landsvägskörning ska vara jämförbar med ett likartat fordon i samma viktklass utrustad med en konventionell bensinmotor.

Inom projektet kommer ett flertal fordon tas fram för test och verifiering av olika teknikkoncept men också för olika helfordonstester avseende säkerhet, vibrationer, buller med mera.

Projektet avslutas under 2012/2013 med att 50 fordon demonstreras och utvärderas i verklig trafik.