Energimyndigheten erbjuder stöd för konceptutveckling av nya innovativa produkter och tjänster som har ett tydligt affärsfokus och potential att påtagligt bidra till omställningen av energisystemet. Ansökningar kommer att bedömas via två tillfällen under året.

Syftet med stödet är att bidra till omställningen av energisystemet genom att stödja konceptutveckling av nya energiinnovationer och utvärdera dess kommersiella potential.

Stödinsatsen riktar sig till små och medelstora företag (SMF) samt till universitet, högskolor och ej vinstdrivande forskningsinstitut.

Energimyndigheten vill gärna se fler ansökningar från tjänstesektorn och icke traditionella energiinnovationer. 

Relaterad information

Fullständig beskrivning av Konceptutveckling av energiinnovationer med affärsfokus

 • Vilka projekt kan få stöd?

  Projekt som kan få stöd inom ramen för denna utlysning ska ha potential att kunna bidra till omställningen av energisystemet. Det innebär att de ska bidra till ökad tillförsel av förnybar energi eller till energieffektivisering.

  Ett sådant koncept kan ha ursprung ifrån ny kunskap, ett identifierat marknadsbehov/kundproblem eller från en tidig innovation. Konceptet ska på sikt kunna utmynna i en ny teknik, produkt, tjänst eller affärsmodell med potential att nå en storskalig marknadsspridning. Myndigheten ser gärna att den sökande har en etablerad kontakt med inkubator, forskningspark eller annan innovationsmiljö.

 • Så ansöker du

  Vi öppnar utlysningarna två gånger per år genom att publicera dem i vårt utlysningsflöde. Det finns möjlighet att prenumerera på dem för att vara säker på att man inte missar någon.

  Det går bara att söka när utlysningarna är öppna och ansökan lämnas in via vår e-tjänst vid dessa tillfällen. Följ instruktionerna i utlysningen.

 • Hur mycket kan jag söka?

  Sökande kan få bidrag med högst 250 000 kronor, det finns inget krav på medfinansiering.