Öka din kunskap inom affärsutveckling och kommersialisering

Energimyndigheten har påbörjat samarbete med ett antal expertorganisationer inom utbildningsområdet affärsutveckling och kommersialisering.

Syftet med detta är att kunna erbjuda innovationsbolag utbildningsinsatser för att stötta bolagen i processen att få ut sina innovationer snabbare på marknaden.

Utbildningserbjudande

I utbildningserbjudandet ingår också individuell affärsutvecklande rådgivning. Dessa insatser är kostnadsfria och riktar sig till samtliga företag i Sverige förutsatt att nedan krav är uppfyllda:

Energirelevans

Företagets innovation ska bidra till energieffektivisering eller mer förnybar energi.

Innovation

Företagets lösning ska vara unik och/eller patentskyddad samt möta marknadens behov.

Tillväxt

Företaget ska ha kommersiell potential, en skalbar lösning samt bidra till svensk tillväxt.

Bolagsform

Företaget ska vara ett svenskt aktiebolag

Våra utbildningar

Affärsmodeller

Innehåll: I denna översiktsutbildning får du lära dig grunderna i affärsmodellering och du får en introduktion till hur du kan arbeta med affärsmodellen som kommunikativt och konceptuellt verktyg. Du kommer också att få kunskap om de olika dimensionerna i affärsmodellen samt hur dessa interagerar med varandra i en modern affärsmiljö.

Denna halvdagsutbildning ger dig en översikt i:

 • Affärsmodellen som verktyg för modern affärsutveckling – modell och metod
 • Affärsmodellering – så översätter du marknadens affärslogik till en framgångsrik affärsmodell
 • Konkreta, inspirerande och verklighetsbaserade praktikfall som illustration på framgångsfaktorer och fallgropar

Datum: Detta är en onlineutbildning, den går kontinuerligt direkt efter att deltagarna fått bekräftelse.

Omfattning:  Denna översiktsutbildning omfattar en halvdag. I kompetenspaketet ingår också upp till 10 timmar individuell coaching inom området. Inom ramen för denna coaching-del arbetar du individuellt med våra erfarna rådgivare utefter de utmaningar och möjligheter som du och din verksamhet står inför.

Plats: Online

Intresseanmälan: Vi återkommer med nästa utbildningsomgång

Industrialisering och skalbarhet

Innehåll: Kommer inom kort

Datum: Kommer inom kort

Omfattning: Halv/heldag + 10 timmar individuell rådgivning per bolag

Plats: Kommer inom kort

Intellectual property (IPR)

En medveten affärsstrategisk hantering av immateriella tillgångar är viktig och immaterialrätten är ett viktigt verktyg för att lyckas. Detta gäller oavsett om det handlar om att kommersialisera en produkt/tjänst eller nyttiggöra forskningsresultat. PRV berättar om den verktygslåda av immaterialrätter som finns tillgänglig för att hantera företagets tillgångar så att bolagets värde och attraktion stiger.

Innehåll:

 • Vad är immateriella tillgångar?
 • Immaterialrätten och dess angränsade skyddsområden
 • Design – hur kan man skydda sina produkter mot kopiering?
 • Varumärke – hur viktigt är egentligen ett varumärkesskydd?
 • Patent – hur kan man använda patent som ett affärsstrategiskt verktyg?

Föreläsare: Charlott Galant, PRV och Cecilia Fröderberg, Prospero

Datum: TBD

Tid:

Omfattning: Heldag + separat 10 timmar individuell rådgivning per bolag

Plats: Kunskapstorget på Energimyndigheten , Gredbyvägen 10, 63104 Eskilstuna

Anmälan: Vi återkommer med nästa utbildningsomgång

Styrelseutbildning

Information kommer inom kort

Sälj och marknad

I denna utbildning inriktad på marknadsföring och försäljning går vi igenom grunderna i bearbetning av marknader och kunder samt struktur och strategi för paketering och tydliggörande av kundvärden. Vidare går vi igenom användbara verktyg och illustrerar dem med verkliga exempel.

Alla deltagande bolag kommer inleda med en pitch som mycket kort beskriver vad de gör, deras erbjudande och kundvärde. Del av dagen kommer bedrivas i workshop-format.

Innehåll:

 • Paketering, varumärke och storytelling
 • Kundvärde och affärsmodell
 • Kanalstrategi och verktyg för tillväxt
 • Export – var, när, hur

Föreläsare: Jonas Törnblom, Prospero

Omfattning: Heldagsutbildning på plats i Stockholm. Efter utbildning ges möjlighet till 10 timmars individuell rådgivning per bolag, från erfarna rådgivare.

Plats: Energimyndighetens kontor på Rosenlundsgatan 9, Stockholm

Anmälan: Vi återkommer med nästa utbildningsomgång

Stöd till företagen

Vi söker företag med innovativa energilösningar som kan bidra till energiomställningen.  

Det stöd som ovanstående företag kan få är i form av olika icke-monetära bidrag. Stödet kommer att bestå av utbildning, affärsutveckling, ev. mentorstöd eller motsvarande som bidrar till företagets utveckling. 

Företagen förväntas lägga minst motsvarande tid som motprestation som erhålls i varje utbildningsinsats.