Tysklandsprogrammet

Energimyndigheten och Tysk-Svenska Handelskammaren har utvecklat ett särskilt program för att underlätta för svenska energiteknikföretag att få tillträde till den tyska marknaden.

Tyskland är en av Sveriges viktigaste handelspartner. Den tyska marknaden är ganska lik den svenska vad gäller fokus och struktur, vilket utgör en bra bas för framgångsrika handelssamarbeten. Den tyska energipolitikens omställning, "Energiewende" har dessutom öppnat nya, attraktiva affärsmöjligheter för energi- och miljöteknikbranschen. Fokusområden för Energiewende är energieffektivisering, omställning till förnybara energikällor, smarta elnät och energilagring.

Konkret etableringsrådgivning

Energimyndigheten har, i samarbete med Tysk-Svenska Handelskammaren (TSHK), utvecklat ett Tysklandprogram för att underlätta för innovativa svenska företag inom energi och miljöteknik att få tillträde till den tyska marknaden. Energimyndigheten och TSHK erbjuder konkret starthjälp till svenska innovationsföretag som vill etablera sina tekniska lösningar och produkter på den tyska marknaden. Programmet drivs under en begränsad tid.

En första, framgångsrik omgång av Tysklandsprogrammet avslutas under hösten 2015. Energimyndigheten och Tysk-Svenska Handelskammaren planerar nu för en andra upplaga av Tysklandsprogrammet för 2016. Målsättningen är att underlätta för ännu fler svenska företag att etablera sig på den tyska marknaden

Aktiviteter

Företagen deltar i programmet under ett år. Programmet består av olika moduler som gärna kan kombineras med varandra för nå största möjliga effekt och därmed maximera resultatet. Modulerna kan fungera var för sig och kan genomföras i olika ordningsföljd eller omfattning.

Vissa aktiviteter blir gemensamma för deltagarna, som ett besök hos den tyska näringslivsorganisationen GTAI (Germany Trade & Invest) och en workshop i tysk affärskultur. Andra aktiviteter blir skräddarsydda för varje enskilt företag. Det kan röra sig om exempelvis marknadsanalyser, hjälp med att identifiera möjliga affärspartner eller stöd inför mässbesök i Tyskland.

Modulerna är vid sidan om en kick-off och kontinuerliga arbetsmöten följande:

  • Marknadsanalys Tyskland
  • Matchmaking
  • Studieresa till Tyskland, deltagande i en mässa/branschkongress eller liknande
  • Kommunikation

Samarbete med Tysk-Svenska Handelskammaren

Tysk-Svenska Handelskammarens uppdrag är att utveckla handeln mellan Tyskland och Sverige genom att hjälpa tyska och svenska företag att hitta varandra, göra affärer och etablera verksamhet, liksom att stödja företagen i verksamheten när de väl är på plats. TSHK kan genom sitt breda nätverk, inom det tyska näringslivet, förvaltning/politik och forskning/universitet, förankra Tysklandsprogrammets bland relevanta aktörer på alla nivåer i Tyskland på ett marknadsanpassat, tidseffektivt och hållbart sätt.

Är du intresserad av att delta?

Är du intresserad av att vara ett av företagen inom Tysklandprogrammet? Kontakta Christopher Walden, se nedan.