Projektinformation

Projekttitel:
ICETHROWER - Kartläggning och verktyg för riskanalys
Projekttitel (eng):
IECTHROWER - ICE THROW Evaluation and Risk Analysis Tools
Project manager:
Bengt Göransson
Organisation:
Pöyry Sweden AB
Projektnummer:
37290-1
Projektstart:
2013-10-01
Projektslut:
2016-09-30
Budget:
ÅrBeviljat
2013526 250 kr
2014112 050 kr
Total:638 300 kr
Programområde:
Sol/Vind/Vatten forskningsprogram
Program:
Vindkraft i Kallt Klimat
Energimyndighetens andel:
65 %
Energimyndighetens handläggare:
Pierre-Jean Rigole
Ärendesammanfattning:
Projektet består dels av insamling av empiriska data från tre vindparker i Sverige och dels av framtagning av en fysikalisk och en statistisk modell för beräkning av risker. Projektet syftar till att öka kunskap om iskast och riskbedömning genom att ta fram beräkningsmodeller som kan användas av vindkraftsintressenter i Sverige för att analysera risker med att vistas i eller i närheten av en vindpark under vintertid då isnedfall och iskast kan förekomma.
Ärendesammanfattning (eng):
Today the risks with staying inside or in the vicinity of windfarms during the winter season are un-cetain as well as which safety distances should be applied due to the risk of ice throw. This project aims to strengthen the knowledge of the risks in Sweden and develop a practical tool for Swedish stakeholders to calculate risks and throw distances. The project consists of a part for collection of site data from three windfarms in Sweden with different specifications, as well as development of one physical and one statistical model to simulate ice throw and to calculate risks.
Dokument: