Projektinformation

Projekttitel:
Framtidens lastkurva för Sveriges byggnadsstock
Projekttitel (eng):
Demand Response of the future Swedish building stock
Project manager:
Filip Johnsson
Organisation:
Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag
Projektnummer:
38892-1
Projektstart:
2014-07-01
Projektslut:
2017-12-31
Budget:
ÅrBeviljat
2014391 000 kr
2015843 000 kr
2016846 000 kr
2017847 000 kr
Total:2 927 000 kr
Programområde:
Bebyggelse
Program:
E2B2 - Samverkansprogrammet för forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende
Energimyndighetens andel:
85 %
Energimyndighetens handläggare:
Jörgen Sjödin
Ärendesammanfattning:
Projektet syftar till att utveckla en modelleringsmetodik som kan analysera hur och till vilken grad Sveriges byggnadsstock kan bidra till omställningen mot ett hållbart energisystem med hänsyn tagen till åtgärder på både användar- och försörjningssidan. Projektet ska också tillämpa metodiken för att visa på några utvecklingsvägar för Sveriges byggnadsstock givet olika mål avseende effektivisering, förnybar energi- och minskad klimatpåverkan. Projektet har ett högt nyhetsvärde i sina analyser av byggnadsstocken i ett energisystemperspektiv och det saknas ännu systemanalyser som fokuserar på lastkurvor.
Ärendesammanfattning (eng):
The aim of this project is to: 1. Develop a modeling methodology which can analyze how and to what extent the Swedish building stock can contribute to the transformation to a sustainable energy system considering measures both on the building side and the energy supply side. 2. To apply the methodology to investigate and define one or more development pathways for the Swedish building stock given goals on increased energy efficiency, renewable energy and reduced climate impact. Of special importance is to understand the role of the buildings as energy storage, demand response capabilities and as a platform for decentralized electricity generation and how this can interact with large scale integration of intermittent electricity generation (solar and wind). Thus, the aim is to understand how the potential role of the buildings as balancing capacity for electricity and heat. The project integrates analysis of the building side and the supply side, which is unique.