Projektinformation

Projekttitel:
Vindkraft i Skolan
Projekttitel (eng):
Wind Power in the classroom
Project manager:
Mattias Gradén
Organisation:
Högskolan Dalarna
Projektnummer:
38948-1
Projektstart:
2014-09-01
Projektslut:
2015-02-01
Budget:
ÅrBeviljat
2014133 000 kr
Total:133 000 kr
Programområde:
Program:
Nätverket för vindbruk
Energimyndighetens andel:
57 %
Energimyndighetens handläggare:
Annika Nilsson
Ärendesammanfattning:
Projektet syftar till att utreda förutsättningarna att integrerera kunskaper från exploatörer och branschföreträdare i vindkraft och förnybar energi med det arbete som görs i den svenska skolan. I projektets idé ligger att det är viktigt att involvera dagens skolbarn i omvandlingen av det svenska energisystemet, från fossilbaserad till grön energiproduktion.
Ärendesammanfattning (eng):
This project aim to investigate the prerequisitis for exploiters and the wind power industry to assist teachers and students at Swedish secondary- and secondary high schools. An important assumption is that younger persons in the Swedish society also need an own idea what the transformation from a fossilbased energi system to a low carbon society will mean, to them.