Projektinformation

Projekttitel:
KAN – Kunskapshöjande Aktiviteter kring nya Nättekniker
Projekttitel (eng):
Knowledge enhancing activities on smart grids
Project manager:
Malin Hansson
Organisation:
Elkraftringen
Projektnummer:
39012-1
Projektstart:
2014-08-18
Projektslut:
2015-09-04
Budget:
ÅrBeviljat
2014445 200 kr
20150 kr
Total:445 200 kr
Programområde:
Program:
Nätverket för vindbruk
Energimyndighetens andel:
50 %
Energimyndighetens handläggare:
Johanna Lakso
Ärendesammanfattning:
Utbyggnaden av lokalt producerad förnybar el driver utvecklingen mot smarta nät. Tidigare utredningar har visat att det finns ett informationsbehov hos lokalnätsägarna om smarta tekniker för elnät. Projektets syfte är att skapa ett forum för nätägare där information om smart grids och viktiga exempel kan lyftas fram. Vidare bidrar projektet med lättillgänglig information för allmänheten om hur elnätssystemet och smarta teknik fungerar, något som kan bidra till fler aktiva elkunder.
Ärendesammanfattning (eng):
The expansion of locally produced renewable energy is a main driver towards a higher demand of smart grids. Earlier investigations have highlighted that the Distribution Network Operators (DNO) are in need of more information about smart grids. Many DNOs have never considered using smart grid technologies, despite the fact that it can lead to less costly grid connections than grid reinforcement. Some of the possible uses of smart technologies are limited by electricity customers' unawareness of how they can contribute as active customers. Information about smart grid technology and its benefits need to be disseminated in order for the electricity grid to be used effectively in a future expansion of renewable electricity. The project aim is to create a forum for DNOs where information on smart grids and important examples can be highlighted. The project will also contribute with easily accessible information to the public about how the electricity grid system and smart grids works.