Projektinformation

Projekttitel:
Arbetsmiljö och säkerhetsarbete inom vindkraft- spridning del 2
Projekttitel (eng):
Health and safety within the windpower industry- distribution part 2
Project manager:
Marcus Carlström
Organisation:
Vindkraftcentrum.se
Projektnummer:
34250-3
Projektstart:
2014-09-01
Projektslut:
2016-03-31
Budget:
ÅrBeviljat
2014200 000 kr
Total:200 000 kr
Programområde:
Program:
Nätverket för vindbruk
Energimyndighetens andel:
100 %
Energimyndighetens handläggare:
Maria Stenkvist
Ärendesammanfattning:
Strömsunds kommun har under flera år arbetat med att samla och diskutera erfarenheter och fakta om arbetsmiljö - och säkerhetsfrågor vid vindkraftsparker. Dessa erfarenheter har nu sammanställts i en faktapärm som kallas Vindkraft och arbetsmiljö. I detta projekt kommer Strömsund att fortsätta att bevaka hälsa och säkerhetsområdet i Sverige, uppdatera och komplettera arbetsmiljö- och säkerhetspärmen vid behov, samt ta fram en handledning för lärare inom detta område. I projektet ingår även att samarbeta med Svensk Vindenergis HSE-råd (Health, Security and Environment)i dessa frågor.
Ärendesammanfattning (eng):
The project “Working Environment and Safety in the Work Area Wind” has complied experiences and facts in the area of health and safety for workers and public. These experiences, we have started to compile and disseminate further, by developing a health and safety binder, called “Work environment in the Windpower business” that we have presented in seminars and lectures. The information has also been published on the Network for Wind Utilizations website with links to relevant authorities and other relevant websites. In this project we want to work actively with supervising the area of health and safety in Sweden and update the health and safety binder when we see a need for it. We also want to monitor this in a European perspective and especially illuminate questions that can affect the conditions for the Swedish work environment in a long term perspective. The whole material will be updated and mediated through conferences, workshops, seminars, educations etc.
Dokument: