Projektinformation

Projekttitel:
Sektion småskalig vindkraft
Projekttitel (eng):
Section for small-scale windpower
Project manager:
Ulla Hedman Andren
Organisation:
Svensk Vindkraftförening, SVIF
Projektnummer:
31912-5
Projektstart:
2014-08-18
Projektslut:
2015-07-01
Budget:
ÅrBeviljat
2014105 000 kr
201585 000 kr
Total:190 000 kr
Programområde:
Program:
Nätverket för vindbruk
Energimyndighetens andel:
50 %
Energimyndighetens handläggare:
Lars Alfrost
Ärendesammanfattning:
Projektet går ut på att fortsätta att bredda och fördjupa arbetet med sektion småskalig vindkraft, där leverantörer och användare har möjlighet att driva gemensamma frågor. Syftet är att öka konsumenttryggheten och medverka till ökad kunskap hos de som är intresserade av att köpa vindkraftverk för privat bruk. En uppdatering av marknadsinventeringen av småskalig vindkraft genomförs inom ramen av projektet. Marknaden för småskalig vindkraft är alltjämt omogen, syftet med projektet är att utgöra en samlande kraft under mognadsfasen. Projektet avser utöka arbetet inom sektionen för småskalig vindkraft, bland annat vad gäller seminarier i de delar av Sverige där småskalig vindkraft kan göra mest nytta.
Ärendesammanfattning (eng):
The project intends to extend the work of the section for small-scale windpower, particularly with seminars in parts of Sweden where small-scale windpower can do the most good.