Projektinformation

Projekttitel:
Historien om den svenska vindkraften
Projekttitel (eng):
Swedish Windpower the history
Project manager:
Ulla Hedman Andren
Organisation:
Svensk Vindkraftförening, SVIF
Projektnummer:
39086-1
Projektstart:
2014-11-10
Projektslut:
2015-10-01
Budget:
ÅrBeviljat
2014173 750 kr
20150 kr
Total:173 750 kr
Programområde:
Program:
Nätverket för vindbruk
Energimyndighetens andel:
50 %
Energimyndighetens handläggare:
Lars Alfrost
Ärendesammanfattning:
Projektet ska resultera i att en bok "Historien om den svenska vindkraften" tas fram och kan ges ut i tryckt form samt som e-bok. En beskrivning av det historiska förloppet och utvecklingen av vindkraften i Sverige bidrar till en förståelse för denna kraftkällas framväxt. Boken har med utgångspunkt i den historiska beskrivningen ett framåtblickande syfte, som ska bidra till insikt om möjligheter för branschens utveckling framöver.
Ärendesammanfattning (eng):
The project will result in the book History of the Swedish wind power which will be published both in print and also as an electronic book. The manuscript will be prepared by Staffan Engström, who has been active in the development of Swedish wind power since 1975. The main objective is that a description with a historical view makes it easier to understand the development, how this has led to the current situation and what you can expect in the future. The following companies will contribute to the project in order to cover half of the financing: Eolus, SKF, Vindin, Svensk Naturenergi, Varberg Energi, Enercon, Göteborg Energi, Vattenfall Vindkraft, OX2, Skellefteå Kraft.