Projektinformation

Projekttitel:
Winterwind 2015
Projekttitel (eng):
Winterwind 2015
Project manager:
Ulla Hedman Andren
Organisation:
Svensk Vindkraftförening, SVIF
Projektnummer:
39477-1
Projektstart:
2014-10-20
Projektslut:
2015-06-30
Budget:
ÅrBeviljat
2014250 000 kr
Total:250 000 kr
Programområde:
Program:
Nätverket för vindbruk
Energimyndighetens andel:
9 %
Energimyndighetens handläggare:
Lars Alfrost
Ärendesammanfattning:
Winterwind 2015 blir den 8:e konferensen om vindkraft i kallt klimat som Svensk Vindkraftförening anordnar. Den kommer hållas den 2-4 februari i Piteå. Konferensen inkluderar även ett studiebesök. Winterwind har med åren blivit den främsta internationella konferensen om vindkraft i kallt klimat. Konferensen ger Sverige en unik möjlighet att stärka sin roll på den snabbt växande vindkraftmarknaden bland forskare, politiker, projektörer, ingenjörer och andra professionella i branschen från hela världen. Svensk Vindkraftförening har ambitionen är att skapa goda förutsättningar för att studenter ska kunna delta vid konferensen, för att stimulera intresset för vindkraft och relaterade frågor.
Ärendesammanfattning (eng):
Swedish Windpower Association is applying for 500 000 SEK for the implementation of the international conference in Piteå Winterwind February 2-4. Winterwind 2015 will be the 8th Conference on wind energy in cold climates that Swedish Windpower Assoication organises. The Conference also includes a study visit. Winterwind has over the years become the main international conference on wind energy in cold climates. The Conference give Sweden a unique opportunity to strengthen its role in the rapidly growing wind power market among scientists, politicians, projectors, engineers and other professionals in the industry from all over the world. Swedish Windpower Association have the ambition, when space and economic possibilities is given, to invite researchers and students to Winterwind conferences in order to stimulate interest in wind energy and related issues, we see it as a benefit to society.