Projektinformation

Projekttitel:
Transportsäkerhet och informationsutbyte i ett storskaligt vindbruk
Projekttitel (eng):
Transport safety and information exchange related to the use of windpower
Project manager:
Erik Löfgren
Organisation:
Landstinget Gävleborg
Projektnummer:
40188-1
Projektstart:
2014-12-01
Projektslut:
2015-03-31
Budget:
ÅrBeviljat
2014224 000 kr
Total:224 000 kr
Programområde:
Program:
Nätverket för vindbruk
Energimyndighetens andel:
100 %
Energimyndighetens handläggare:
Maria Stenkvist
Ärendesammanfattning:
Transportvolymerna som behövs för den kommande vindkraftutbyggnaden är stora. Vindkrafttransporter är de tyngsta, längsta och mest volymkrävande transporter som trafikerar det svenska vägsystemet. Det gör att riskbilden kopplad till dessa transporter ser annorlunda ut.Transportolyckorna är inte allvarligare än de som sker i andra trafiksammanhang men karaktären är unik. Målet med detta projekt är att öka medvetenheten om dessa risker. I projektet kommer en regional workshop om logistik och säkerhet att genomföras och ett informationsmaterial tas fram som belyser transportfrågorna och de krav som vindkraftutbyggnaden ställer på vägnät, säkerhet och andra samhällsfunktioner i ett brett samhällsperspektiv.
Ärendesammanfattning (eng):
Transport safety and information exchange related to the use of windpower
Dokument: