Projektinformation

Projekttitel:
Vindbrukskollen - En del av Vindlov.se (Utveckling och vidmakthållande 2015)
Projekttitel (eng):
Vindbrukskollen - Part of Vindlov.se (Developing and maintaining 2015)
Project manager:
Magnus Nårdal
Organisation:
Länsstyrelsen Västra Götaland
Projektnummer:
32469-8
Projektstart:
2014-12-15
Projektslut:
2015-12-31
Budget:
ÅrBeviljat
20141 931 000 kr
Total:1 931 000 kr
Programområde:
Program:
Nätverket för vindbruk
Energimyndighetens andel:
87 %
Energimyndighetens handläggare:
Maria Stenkvist
Ärendesammanfattning:
Projektet syftar till att vidmakthålla och vidarutveckla Vindbrukskollens webbtjänst och databas under 2015. Under 2015 förväntas samarbetet med Vindlov.se fortsätta och att projekten tillsammans arbetar mot en förbättrad helhet med information, kartmaterial och e-tjänster som kan vara till nytta för både projektörer, myndigheter och allmänheten.
Ärendesammanfattning (eng):
Application of funds to maintain and further develop The web service “Vindbrukskollen” and it´s database in 2015. In 2015, the partnership with “Vindlov.se” expects to continue and that the projects are working together towards improved completeness, with information, map material and e-services that can be beneficial for both project planners, government agencies and the public.
Dokument: