Projektinformation

Projekttitel:
Kontrollprogram för vindkraft, steg 1
Projekttitel (eng):
Control programs for wind power, step 1
Project manager:
Nils Lagerkvist
Organisation:
Länsstyrelsen Jönköping
Projektnummer:
40228-1
Projektstart:
2014-12-01
Projektslut:
2015-04-30
Budget:
ÅrBeviljat
2014347 222 kr
Total:347 222 kr
Programområde:
Program:
Nätverket för vindbruk
Energimyndighetens andel:
100 %
Energimyndighetens handläggare:
Maria Stenkvist
Ärendesammanfattning:
Insamling och sammanställning av de kontrollprogram och den uppföljning som vindkraftsbolag genomför för uppförda vindkraftsparker. Som källor till information används tillståndsbeslut för vindkraft samt bolagets kontrollprogram, årliga miljörapporter och övriga rapporter avseende uppföljning av effekter på hälsa och miljö. Insamlat material struktueras och sammanställs så att det i ett senare läge kan användas för analys och utvärdering av olika miljöeffekter, t.ex. buller, skuggbildning, hinderbelysning, påverkan på fågel, fladdermöss respektive andra djurgrupper. Materialet lagras på ett sätt så att det kan byggas på med ytterligare information.
Ärendesammanfattning (eng):
Collection and compilation of the control program and the studies that wind power companies are conducting erected wind farms. As sources of information used permit decisions for wind energy and the company's control programs, annual environmental reports and other reports regarding the monitoring of the effects on health and the environment. Collected materials will be compiled so that in a later stage can be used for analysis and evaluation of environmental impact such as noise disturbance, shadows, obstruction lighting, effects on birds, bats and other animal groups. The material is stored in a manner so that it can be expanded with additional information.