Projektinformation

Projekttitel:
Träff för länsstyrelsens vindkrafthandläggare 2016
Projekttitel (eng):
-
Project manager:
Beatrice Eriksson
Organisation:
Länsstyrelsen Halland
Projektnummer:
40533-1
Projektstart:
2015-10-01
Projektslut:
2016-09-30
Budget:
ÅrBeviljat
2015123 651 kr
Total:123 651 kr
Programområde:
Program:
Nätverket för vindbruk
Energimyndighetens andel:
100 %
Energimyndighetens handläggare:
Maria Stenkvist
Ärendesammanfattning:
Träff för länsstyrelsernas vindkrafthandläggare för möjlighet att utbyta erfarenheter och diskutera aktuella ämnen inom vindkraft, både i prövnings- och tillsynsfasen och för en mer enhetlig hantering av ärenden gällande vindkraft.
Ärendesammanfattning (eng):
-
Dokument: