Projektinformation

Projekttitel:
Power Väst (Q2 2015 - Q1 2016)
Projekttitel (eng):
Power West Q2 2015 - Q1 2016
Project manager:
Tomas Österlund
Organisation:
Västra Götalandsregionen
Projektnummer:
31583-6
Projektstart:
2015-08-31
Projektslut:
2016-06-30
Budget:
ÅrBeviljat
2015646 570 kr
Total:646 570 kr
Programområde:
Program:
Nätverket för vindbruk
Energimyndighetens andel:
37 %
Energimyndighetens handläggare:
Kristina Eriksson
Ärendesammanfattning:
Power Väst är ett nätverk för vindkraft i Västra Götaland som har funnits sedan 2008. Nätverket arbetar mot två mål; mer vindkraft och ökad sysselsättning. Målet är 5 TWh vindkraftsel per år i Västra Götaland år 2020. För att nå målen kommer Power Väst i detta projektet att fortsätta arbeta med att stödja kommunerna och stärka näringslivsutvecklingen i regionen. Power Väst har ett trippel helixperspektiv och en bred finansiering. De samarbetar nära med Svenskt Vindkrafts Tekniskt Centrum på Chalmers och viktiga näringslivsaktörer i regionen samt länsstyrelsen.
Ärendesammanfattning (eng):
Power West is a network for wind power in West Sweden, which has been around since 2008. We are working towards two goals; more wind power and increased employment. The goal is 5 TWh in Västra Götaland 2020. To reach the goals will Power West in 2015 continue to support municipalities and strengthen business development. We have a triple helix perspective and broad funding. We work closely with Swedish Windpower Technology Centre at Chalmers and key business players in the region and county government.