Projektinformation

Projekttitel:
Beägga – uppföljning av villkor som rör rennäringen
Projekttitel (eng):
Wind
Project manager:
Jenny Wik-Karlsson
Organisation:
Svenska Samernas Riksförbund
Projektnummer:
40576-1
Projektstart:
2015-05-18
Projektslut:
2016-04-01
Budget:
ÅrBeviljat
2015350 000 kr
Total:350 000 kr
Programområde:
Program:
Nätverket för vindbruk
Energimyndighetens andel:
83 %
Energimyndighetens handläggare:
Maria Stenkvist
Ärendesammanfattning:
Projektet går ut på inhämta och sammanställa kunskap om hur de villkor som sätts i tillstånden för vindkraftparker kopplat till renskötseln efterlevs i praktiken. Fokus kommmer att ligga på dialog och samverkan. Syftet är att underlätta för samebyar och vindkraftsexploatörer att hitta lösningar som bygger på samförstånd, långsiktighet och hållbarhet.
Ärendesammanfattning (eng):
In this project SSR will collect and compile knowledge how the conditions set in the consents for the wind farms work in practice in the reindeer herding interest perspective. The project aims to make it easier for Samebys and wind power developers to find solutions based on consensus, longevity and durability.
Dokument: