Projektinformation

Projekttitel:
Vindkraftcentrum.se - Regional samordning av vindkraft i Jämtlands län.
Projekttitel (eng):
Vindkraftcentrum.se - Regional coordinator of windpower in the County of Jämtland, Sweden.
Project manager:
Torbjörn Laxvik
Organisation:
Vindkraftcentrum.se
Projektnummer:
40578-1
Projektstart:
2015-07-01
Projektslut:
2015-12-31
Budget:
ÅrBeviljat
2015600 000 kr
Total:600 000 kr
Programområde:
Program:
Nätverket för vindbruk
Energimyndighetens andel:
35 %
Energimyndighetens handläggare:
Kristina Eriksson
Ärendesammanfattning:
Projektet ska skapa förutsättningar för strategisk samverkan mellan många olika aktörer. Samordning i Jämtlands län lyfter fram möjligheterna till ökad tillväxt och sysselsättning i samband med vindkraftsutbyggnaden i Sverige. Projektet ska positionera Jämtlands län nationellt och internationellt genom att bli en förebild och inspirationskälla för andra när det gäller utvecklingsarbetet inom vindkraft. Vindkraftcentrum.se ska lägga stor kraft på att sprida arbetssättet och resultat. Projektet ska fortsätta med att synliggöra den växande arbetsmarknaden med koppling till vindkraft. Projektet ska initiera utbildningar med koppling till vindkraft tillsammans med utbildningsanordnare i länet.
Ärendesammanfattning (eng):
The project will create opportunities for strategic collaboration between multiple stakeholders. Coordination in county of Jämtland highlights the potential for boosting growth and employment in connection with the expansion of wind power in Sweden. The project will position the County Jämtland nationally and internationally by becoming a role model and inspiration to others in terms of the development of wind power. Vindkraftcentrum.se should put a lot of effort to spread the approach and results. The project will continue to draw attention to the growing labor market related to wind power. The project will initiate programs related to wind power together with education providers in the county.