Projektinformation

Projekttitel:
Nyckelfärdiga vindkraftverk
Projekttitel (eng):
Turnkey wind power plants
Project manager:
Johan Nyqvist
Organisation:
Skånes vindkraftsakademi
Projektnummer:
40579-1
Projektstart:
2015-05-18
Projektslut:
2016-04-18
Budget:
ÅrBeviljat
2015188 941 kr
Total:188 941 kr
Programområde:
Program:
Nätverket för vindbruk
Energimyndighetens andel:
47 %
Energimyndighetens handläggare:
Kristina Eriksson
Ärendesammanfattning:
Vindkraft som ämne har ökat i omfattning och komplexitet och finns nu över större delen av Sverige. Upphandling av nyckelfärdiga verk hamnar allt oftare på kommuners och regioners agendor och de personer som får i uppdrag att arbeta med frågan behöver mer samlad information än vad som idag finns att tillgå. Det är en tung uppgift för politiker och tjänstemän att sätta sig in i ett så stort ämnesområde. I projektet tas en handbok om processen och upphandlingen av nyckelfärdiga vindkraftverk fram. Den är riktad till kommuner och regioner och innehåller kunskap och erfarenhet från olika organisationers upphandling av nyckelfärdiga verk. En referensgrupp med erfarenhet i ämnet styr innehållet i handboken. Projektet kommuniceras framför allt på Nätverket för vindbruks Länsstyrelse-turné, men även på ett öppet seminarium i Skåne.
Ärendesammanfattning (eng):
Wind power as a subject has grown in scope and complexity and can now be seen over the greater part of Sweden. Procurement of turnkey plants is increasingly being included in the municipalities and regions agendas and the people who are assigned to work on the issue needs more comprehensive information than what is currently available. It is an uphill task for politicians and civil servants to familiarize themselves with such a large subject. This project aim at writing a manual on the process and procurement of turnkey wind power plants. It is directed to municipalities and regions, and contains knowledge and experience from different organizations procurement of turnkey plants. A reference group with experience in the subject controls the content of the manual. The project is communicated primarily “Nätverket för Vindbruk”s County Administrative Board-tour, but also in an open seminar in Skåne.