Projektinformation

Projekttitel:
Vindkraftfokus Gästrikland och Falun
Projekttitel (eng):
Windpower Focus Gästrikland and Falun
Project manager:
Agneta Wenell
Organisation:
Ockelbo kommun
Projektnummer:
40577-1
Projektstart:
2015-07-01
Projektslut:
2016-06-30
Budget:
ÅrBeviljat
2015114 981 kr
Total:114 981 kr
Programområde:
Program:
Nätverket för vindbruk
Energimyndighetens andel:
28 %
Energimyndighetens handläggare:
Kristina Eriksson
Ärendesammanfattning:
Projektets huvudsyfte är att genom planerade aktiviteter och insatser stimulera företag att rikta in sig mot den växande vindkraftsbranschen och därmed bidra till regionens tillväxt. Målet med det aktuella projektet är att fortsätta arbetet för att utveckla regionens verkstads- och tjänsteföretag så att branscherna blir mer konkurrenskraftiga som leverantörer av produkter och tjänster till vindindustrin. Det ska bidra till utveckling regionalt och lokalt och på landsbygden som därigenom ska kunna ge nya arbetstillfällen och öppna nya möjligheter för förstärkt lokalt entreprenörskap och företagande.
Ärendesammanfattning (eng):
The result of this projekt is to continue the work to develope the regions productions- and services companies, so they can be more competable as a supplier of products and servicces to the Vindpowerindustry
Dokument: