Projektinformation

Projekttitel:
Socio-ekonomiska konsekvenser av vindkraftsetablering: en kunskapssammanställning
Projekttitel (eng):
Socio-economic impacts of wind-power developments: a literature review
Project manager:
Jesper Persson
Organisation:
Sveriges Lantbruksuniversitet SLU
Projektnummer:
40575-1
Projektstart:
2015-05-11
Projektslut:
2016-05-15
Budget:
ÅrBeviljat
2015481 000 kr
Total:481 000 kr
Programområde:
Program:
Nätverket för vindbruk
Energimyndighetens andel:
100 %
Energimyndighetens handläggare:
Annika Nilsson
Ärendesammanfattning:
Det här projektet syftar till att belysa socio-ekonomiska konsekvenser av vindkraft. Det innefattar både positiva effekter som nya arbetstillfällen och skatteintäkter, som negativa konsekvenser för lokalsamhälle och lokalbefolkning. Projektet ska ge en kunskapssammanställning av socio-ekonomiska konsekvenser av vindkraftsetablering, samt beskriva hur ett stöd till bygden för att förstärka de positiva effekterna skulle kunna se ut. Studien baseras på litteratursökning och samtal med experter. Studien genomförs som ett samarbetsprojekt mellan SLU och Structor. Resultatet kommer att presenteras i en SLU-rapport och en eller flera populärvetenskapliga artiklar, samt en review-artikel.
Ärendesammanfattning (eng):
There is a need to find out more about the socio-economic ramifications of wind-power developments, which may cover a wide range of issues from employment opportunities and tax revenue to local resentment. The aim of the present project is to review and compile existing knowledge about the socio-economic ramifications of wind-power developments as well as to describe measures that could potentially be taken on a voluntary basis to compensate for social aspects of such developments. The study will above all be based on a review of relevant literature. It will be carried out as a collaborative project involving the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) and Structor, a company. The findings will be presented in an SLU report and in popularization/review articles.