Projektinformation

Projekttitel:
Vindkraft - lokal nytta och näringslivsutveckling
Projekttitel (eng):
Windpower - local benefit and business development
Project manager:
Erik Persson
Organisation:
Piteå kommun
Projektnummer:
40574-1
Projektstart:
2015-08-01
Projektslut:
2016-03-31
Budget:
ÅrBeviljat
2015270 367 kr
Total:270 367 kr
Programområde:
Program:
Nätverket för vindbruk
Energimyndighetens andel:
68 %
Energimyndighetens handläggare:
Kristina Eriksson
Ärendesammanfattning:
Piteås etablerade Vindkraftcentrum har under några år arbetat med att skapa förutsättningar för det lokala och regionala näringslivets utveckling inom vindkraft. I detta projekt kommer arbetet intensifieras, konkretiseras och utvecklas. Syftet med projektet är att via olika verktyg som seminarier (med goda exempel), kontaktförmedling, företagsbesök, info.spridning mm. stimulera till ökad lokal andel företagande, främst avseende drift- och underhåll, men även inom andra områden. Att lyfta den lokala nyttan i en vidare definition, främst i form av utveckling av landsbygden, kommer också ingå.
Ärendesammanfattning (eng):
A great expectation has been built up that the windfarms which have been established in Northern Sweden during the last years will lead to local benefit first of all as a employment-effect at the local and regional SME-companies. At present there is a big disappointment at developers and manufacturers of windturbines because of the fact that they in a limited extent are using local workforce and that local SME-companies almost only are used for transportation and building of roads. Still a certain improvement has occured during the last years in the field of operation and maintenance(OaM). We have been working a while with the question and our ambition is now to intensify, concretize and develope this work. The thought is that we through different tools like seminars, mediation of contacts, business visits, information etc. could stimulate to increased local share specially concerning OaM but also within other fields of windpower. We also work on a wider development of the countryside