Projektinformation

Projekttitel:
Vindkluster Gotland 2015
Projekttitel (eng):
Wind Cluster Gotland
Project manager:
Josefin Knudsen
Organisation:
Vindelproducenternas Förening
Projektnummer:
40581-1
Projektstart:
2015-06-01
Projektslut:
2016-05-31
Budget:
ÅrBeviljat
2015500 000 kr
Total:500 000 kr
Programområde:
Program:
Nätverket för vindbruk
Energimyndighetens andel:
50 %
Energimyndighetens handläggare:
Johanna Lakso
Ärendesammanfattning:
Projektet Vindkluster Gotland startades under 2014 som ett samarbete mellan Energimyndigheten, Region Gotland och GVP. Projektet syftar till att utveckla näringslivet och samverkan kring vindkraften på Gotland. Projektet fokuserar på fem arbetsområden, valda arbetsområden är en kombination av verkliga hinder och möjligheter som är aktuella på ön inför den stora expansionen som kommer i samband med att Svenska Kraftnät etablerar den nya 500 MW länken, etapp 1, till Gotland.
Ärendesammanfattning (eng):
The project Wind Cluster Gotland was started in 2014 as a collaboration between the Swedish Energy Agency, Region Gotland and GVP. The project aims to develop business and collaboration on wind power on Gotland. The project focuses on five areas, selected areas of work is a combination of real obstacles and opportunities that are present on the island before the great expansion that comes in conjunction with the Swedish Kraftnät establishes the new 500 MW link, phase 1, to Gotland.
Dokument: