Projektinformation

Projekttitel:
Nätbaserad vindkraftskurs II
Projekttitel (eng):
Netbased education on wind power II
Project manager:
Marita Engberg Ekman
Organisation:
Uppsala universitet
Projektnummer:
37021-2
Projektstart:
2015-07-01
Projektslut:
2016-06-30
Budget:
ÅrBeviljat
2015300 000 kr
Total:300 000 kr
Programområde:
Program:
Nätverket för vindbruk
Energimyndighetens andel:
100 %
Energimyndighetens handläggare:
Annika Nilsson
Ärendesammanfattning:
I detta projekt ska genomgång och uppdatering göras av den tidigare framtagna webbaserade utbildningen www.vindkraftskurs.se. Utbildningen som lanserades i oktober 2004 riktar sig i första hand till handläggare på kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter. De snabba förändringar som sker inom vindkraftsområdet innebär att uppdateringar av kursen behöver göras för att hålla den aktuell med det senaste i ämnesområdet.
Ärendesammanfattning (eng):
This project will review and update the previous developed web-based course www.vindkraftskurs.se. The course that was launched in October 2014 is primarily addressing officers at the local, regional and national authorities. The rapid changes in the wind power field makes it necessary to update the course with the latest in the field.
Dokument: