Projektinformation

Projekttitel:
Vindkraft Öst Etapp III
Projekttitel (eng):
Windpower East III
Project manager:
Emil Andersson
Organisation:
Energikontoret i Mälardalen AB
Projektnummer:
36330-3
Projektstart:
2015-07-01
Projektslut:
2016-10-31
Budget:
ÅrBeviljat
2015350 000 kr
Total:350 000 kr
Programområde:
Program:
Nätverket för vindbruk
Energimyndighetens andel:
50 %
Energimyndighetens handläggare:
Kristina Eriksson
Ärendesammanfattning:
Syftet med projektet är att bidra till en fortsatt facilitering av nätverket vindkraft öst för att bidra till fortsatt utveckling av det hållbara vindbruket i Mälardalen. Detta kräver en bred aktörssamverkan och utveckling av arbetet att täcka in hela Östra Mellansverige. Projektet kommer att genomföra en regionalanalys som ligger till grund för att nätverket öst ska kunna introduceras och etableras i Östra Götaland. I denna tredje etapp av projektet kommer ett antal lokala goda exempel tas fram genom djupintervjuer med relevanta aktörer som rör processen fram till etableringen av vindkraftverk. Dessa exempel kommer spridas som inspiration lokalt, regional och nationellt. Projektet kommer också ha en viktig roll att understödja projektet ENKLAV nationellt.
Ärendesammanfattning (eng):
Continued development of sustainable wind power generation in Mälardalen requires a broad stakeholder involvement and the development of work to involve the entire East Central Sweden. For continued mobilization of sustainable wind power generation and involved stakeholders, continued facilitation of network Wind East is necessary. The network will continue to operate in a similar way as in previous stages. The network will be introduced in East County in a similar way as was done in Phase I of Wind Power East. During Phase III, a number of local good practice through in-depth interviews with relevant stakeholders regarding the process leading to the establishment of wind farms are going to be developed to be disseminated as inspiration on local, regional and national levels. Wind Energy East will support the project ENCLAVE nationally. Total turnover of the project 1403400