Projektinformation

Projekttitel:
Till havs! Havsbaserad vindkraft möjligheter i Blekinge
Projekttitel (eng):
At sea ! Offshore wind power opportunities in Blekinge
Project manager:
Heidi Laine Lundgren
Organisation:
Sölvesborgs kommun
Projektnummer:
37450-3
Projektstart:
2015-08-01
Projektslut:
2016-08-31
Budget:
ÅrBeviljat
2015600 000 kr
Total:600 000 kr
Programområde:
Program:
Nätverket för vindbruk
Energimyndighetens andel:
50 %
Energimyndighetens handläggare:
Kristina Eriksson
Ärendesammanfattning:
Den planerade utbyggnaden av havsbaserad vindkraft i Hanöbukten innebär nya affärsmöjligheter för regionala företag och möjligheter till utveckling och tillväxt i regionen. För de regionala företagen är detta en ny bransch, de saknar kunskap om värdekedjan för havsbaserad vindkraft och var i den det finns behov av produkter och tjänster som de erbjuder eller kan erbjuda. Företag behöver information och kunskap om värdekedjan och stöd för att identifiera var i den deras erbjudande är relevant. De har också behov av stöd för att knyta kontakter med inköpsansvariga så att de kan kvalificera sig som leverantörer och framgångsrikt konkurrera i kommande upphandlingar. Projektet syftar till att att öka andelen lokala och regionala inköp av tjänster och produkter inför en kommande stor utbyggnad och drift av havsbaserad vindkraft.
Ärendesammanfattning (eng):
The planned expansion of offshore wind Hanöbuktens means new business opportunities for regional businesses and opportunities for development and growth. For the regional companies, this is a new industry, they lack the knowledge of the value chain for offshore wind and were in the value chain there are need for products and services they can offer. Companies need information and knowledge of the value chain and support to identify where their offer is relevant. They also need support in order to establish contacts with purchasing managers so that they can qualify as suppliers and compete successfully in the future procurements. Projects help to increase the share of local and regional purchases at future expansion.
Dokument: