Projektinformation

Projekttitel:
Potentialen för lokala energilager i distributionsnäten
Projekttitel (eng):
The potential for local energy storage in the distribution grids
Project manager:
Malin Hansson
Organisation:
Elkraftringen
Projektnummer:
40750-1
Projektstart:
2015-05-04
Projektslut:
2016-05-27
Budget:
ÅrBeviljat
2015392 000 kr
Total:392 000 kr
Programområde:
Program:
Nätverket för vindbruk
Energimyndighetens andel:
50 %
Energimyndighetens handläggare:
Annika Nilsson
Ärendesammanfattning:
För att kunna integrera stora mängder sol- och vindkraft i ett elsystem krävs smarta tekniker både på produktions-, distributions och användarsidan. Syftet med projektet är att bedöma potentialen med småskaliga distribuerade lager i ett distributionsnät, med det bakomliggande syftet att möjliggöra för större integration av förnybar elproduktion. Potentialen för att styra de lokala energilagren ska även jämföras med värdet för effektreserven och vilken sorts incitament det skulle ge utrymme att styra last för.
Ärendesammanfattning (eng):
Integrating big amounts of power from sun and wind power demands smart technologies both on the production, distribution and demand side. The aim of the project is to investigate the potential for small scale distributed energy storage in a distribution network. The purpose in a bigger perspective is to enable integration of more renewable power production. The potential of the distributed energy storage will be compared to the value of the TSO’s power reserve and what value for demand management that corresponds to.
Dokument: