Projektinformation

Projekttitel:
Regional utveckling vid vindkraftstutbyggnad i Kronoberg
Projekttitel (eng):
Regionla development at wind power establichment in Kronoberg
Project manager:
Pierre Ståhl
Organisation:
Energikontor Sydost AB
Projektnummer:
40596-1
Projektstart:
2015-06-01
Projektslut:
2016-05-30
Budget:
ÅrBeviljat
2015400 000 kr
Total:400 000 kr
Programområde:
Program:
Nätverket för vindbruk
Energimyndighetens andel:
50 %
Energimyndighetens handläggare:
Kristina Eriksson
Ärendesammanfattning:
I Kronoberg planeras en större utbyggand av landbaserad vindkraft. I detta projekt får lokala och regionala företag information och stöd så att de kan identifiera och ta vara på de affärsmöjligheter som finns för dem då vindkraften byggs ut. Projektet syftar att skapa handlingsberedskap hos offentliga och privata aktörer i regionen så att de är väl förbereda när vindkraftsutbyggande startar i stor skala.
Ärendesammanfattning (eng):
A development of wind energy is planned in the County of Kronberg. This project will through information to local and regional enterprises enable them to identify and take advantage of the business opportunities arising due to the coming wind energy development. The project aims to create preparedness of public and private actors in the region so that they are well prepare when the large scale wind energy development starts.
Dokument: