Projektinformation

Projekttitel:
Småskalig vindkraft
Projekttitel (eng):
Small-scale windpower
Project manager:
Ulla Hedman Andren
Organisation:
Svensk Vindkraftförening, SVIF
Projektnummer:
40605-1
Projektstart:
2015-08-17
Projektslut:
2016-06-01
Budget:
ÅrBeviljat
2015210 000 kr
Total:210 000 kr
Programområde:
Program:
Nätverket för vindbruk
Energimyndighetens andel:
50 %
Energimyndighetens handläggare:
Kristina Eriksson
Ärendesammanfattning:
Projektets huvudsakliga syfte är att vara ett forum till hjälp för användare och leverantörer av småskaliga vindkraftverk, där dessa aktörer har möjligheter att driva gemensamma frågor. Projektet kommer i denna etapp att få en viktig inriktning mot att skapa förutsättningar för att dokumentation om småskaliga vindkraftsfabrikat kan tillgängligöras offentligt till marknaden. Det är betydelsefullt för att skapa nya möjligheter för tekniken att överleva, fortsätta brukas samt att tekniken och marknaden inom småskalig vindkraft kan utvecklas.
Ärendesammanfattning (eng):
The project intends to further develop the Swedish Wind Power Association's work regarding small-scale windpower, especially to handle the situation with manufacturers that cannot maintain the small wind turbines they have sold