Projektinformation

Projekttitel:
Metodutveckling för vindkraftsprojektering med hållbar resursanvändning och lokal/regional acceptans och utveckling i fokus.
Projekttitel (eng):
Development of a method for wind power planning with sustainable resource use and local / regional acceptance and development in focus.
Project manager:
Ylva Sardén
Organisation:
Länsstyrelsen Norrbotten
Projektnummer:
40594-1
Projektstart:
2015-06-01
Projektslut:
2016-03-31
Budget:
ÅrBeviljat
2015140 000 kr
Total:140 000 kr
Programområde:
Program:
Nätverket för vindbruk
Energimyndighetens andel:
41 %
Energimyndighetens handläggare:
Maria Stenkvist
Ärendesammanfattning:
I detta projekt kommer Länsstyrelsen i Norrbottens län i samverkan med Vattenfall Vindkraft genomföra ett pilotprojekt för att testa ett nytt arbetssätt i samband med utveckling av vindbruksprojekt. Syftet är att finna vägar för en utvidgad samverkan och dialog i ett tidigt skede. På så sätt skapas förutsättningar för att vindbruksprojekten bidrar både till klimatmålet, länets mål för förnyelsebar energi och till att skapa lokal och regional utveckling och acceptans genom en gemensam syn på områdets olika värden och möjligheter.
Ärendesammanfattning (eng):
The County Administrative Board of Norrbotten, in collaboration with Vattenfall Wind Power, will conduct a pilot project with the purpose to test a new approach in the context of developing wind power projects. The aim is to find ways for an extended interaction and dialogue where wind power projects contribute to both the climate target, the county's goals for renewable energy and to creation of local and regional development through a shared vision of the area's different values and opportunities.