Projektinformation

Projekttitel:
Utveckling av beslutsstödsmodeller för bedömning av samhällsnyttan av vindkraftsetablering
Projekttitel (eng):
Development of decision support models for assessing wind power establishment
Project manager:
Stig Blomskog
Organisation:
Högskolan i Gävle
Projektnummer:
40968-1
Projektstart:
2015-10-01
Projektslut:
2016-11-30
Budget:
ÅrBeviljat
20151 224 229 kr
Total:1 224 229 kr
Programområde:
Program:
Vindvalprogrammet etapp 3
Energimyndighetens andel:
100 %
Energimyndighetens handläggare:
Annika Nilsson
Ärendesammanfattning:
En tillståndsprocess för ny vindkraft innebär ofta en intrikat avvägning mellan olika intressen, bland annat ska vindkraftens samhällsnytta vägas mot sammantagna kostnader, exempelvis i form av negativ inverkan på den lokala miljön eller inverkan på enskilda intressen. Det finns i dag en efterfrågan hos beslutsfattare och handläggande myndigheter efter mer vägledning och stöd i denna process. Det här projektet syftar till att introducera och utveckla flerdimensionella beslutsstödsmodeller för tillståndsprövning av vindkraft, och även pröva dem på några verkliga fall.
Ärendesammanfattning (eng):
The aim is to develop decision models supporting approval procedures of establishment of wind power stations. The decision support models will be based on multidimensional decision theory (multi-criteria analysis). An approval procedure can be interpreted as a complex multi-dimensional decision problem where the social benefit of new wind power stations must be weighed against costs of negative impacts on e.g. local environment and cultural values. The project is implemented in three steps: Firstly, decision support models are constructed and adapted to the decision problems arising in approval procedures. In the next step the models are tested by means of a number of hypothetical approval procedures. Finally, the applicability of the models is examined by means of actual cases of approval procedures. Expected results of using this kind of models are that approval procedures will become more systematic, transparent, rational and understandable to all parties.
Dokument: