Projektinformation

Projekttitel:
Utbyggnad av solel i Sverige - möjligheter, utmaningar och systemeffekter
Projekttitel (eng):
Expansion of solar power in Sweden - opportunities, challenges and system effects
Project manager:
Erik Axelsson
Organisation:
PROJ.INRIKTAD FORSKNING O UTVECKLING I GÖTEBORG
Projektnummer:
41219-1
Projektstart:
2016-01-11
Projektslut:
2016-12-16
Budget:
ÅrBeviljat
2016571 060 kr
Total:571 060 kr
Programområde:
Sol/Vind/Vatten forskningsprogram
Program:
SolEl-programmet 2013-2017
Energimyndighetens andel:
41 %
Energimyndighetens handläggare:
Andreas Gustafsson
Ärendesammanfattning:
Projektet ska analysera de möjligheter, utmaningar och systemeffekter som kan komma att knytas till en betydande expansion av solel i Sverige. Påverkan på övrig kraftproduktion och CO2-utsläpp inom det nordeuropeiska elsystemet, effekter på elprisbilden, förändringar i elhandeln mellan regioner samt behov av smarta elnät. Projektet kommer att ge kunskap om viktiga systemeffekter, samt identifiera vilka drivkrafter som finns idag för att investera i solel och kartlägga dess möjligheter och utmaningar.
Ärendesammanfattning (eng):
Solar power has become increasingly important in several European countries and the development has in some cases had significant impact on the electricity system. In Sweden so far, the contribution from solar cells is marginal but the expansion has accelerated during recent years. Considering this background the project aims at analysing the opportunities, challenges and system effects of a significant expansion of solar power in Sweden. The project will focus on three main areas: 1) increase the knowledge of the driving forces behind incentives to invest in solar power at different levels, 2) identify the most important factors to determine limitations of the potential of solar power and 3) analyse system effects of a significant solar-power expansion in Sweden such as impact on other electricity supply and CO2-emissions within the North European electricity system, impact on electricity-price formation, changes in regional electricity trade and the need for smart electricity grids.
Dokument: