Projektinformation

Projekttitel:
Kabeldriven eltraktor
Projekttitel (eng):
Cable driven electric tractor
Project manager:
Gunnar Larsson
Organisation:
Sveriges Lantbruksuniversitet SLU
Projektnummer:
41403-1
Projektstart:
2016-01-18
Projektslut:
2019-06-30
Budget:
ÅrBeviljat
20161 610 000 kr
20171 430 000 kr
Total:3 040 000 kr
Programområde:
Transporter, forskningsprogram
Program:
Demonstrationsprogram för Elfordon
Energimyndighetens andel:
94 %
Energimyndighetens handläggare:
Erik Svahn
Ärendesammanfattning:
Syftet med projektet är att utveckla, testa och demonstrera en traktor som är ansluten med elkabel till elnätet under verkliga fältförhållanden. Vid tunga fältarbeten (ex. plöjning) gör den höga effekten att dagens batteriteknik inte kan lagra tillräckligt med elenergi för ett helt arbetspass. Ett alternativ är att vid tungt arbete ansluta traktorn till elnätet via en kabelvinda. I projektet kommer detta koncept att med en kabelmatad och direktansluten traktor att utvärderas ur ett tekniskt-, praktiskt och ekonomiskt perspektiv.
Ärendesammanfattning (eng):
The goal of the project is to develop, test and demonstrate a wired electric tractor under actual field conditions. The total energy use during a day of heavy field work (eg. plowing) is due to the high power consumption so high that current battery technology do not have enough capacity to store the require energy. Instead, the tractor can be connected to the main power grid via a cable winder during heavy field work. This concept with a cable-fed and directly connected tractor will be evaluated from a technological, practical and financial perspective. To replace diesel in agriculture with renewable electricity is an important key for creating a more sustainable, climateneutral and less vulnerable agriculture. This project will demonstrate the technology's potential to accelerate the necessary energy transition.